028 3742 1888
028 3742 1888
FASTENED FITTING FASTENED FITTING FASTENED FITTING phụ kiện dây ADSS S000077 Phụ Kiện Dây ADSS Quantity: 1 cái

FASTENED FITTING

  • FASTENED FITTING phụ kiện dây ADSS
fastened fitting
                                                                                                     Fastened fitting

Công dụng và mục đích.

Kẹp gắn chặt được sử dụng để kết nối kẹp căng dây hay kẹp treo với cột hoặc tháp.

Đặc tính sản phẩm.

+ Xử lý bề mặt mạ kẽm nhúng nóng, chống rỉ sét và ăn mòn .

+ Chúng tôi thiết kế hàng loạt các phụ kiện gắn chặt tiêu chuẩn cột hay tháp .

Chọn kết cấu phù hợp.

- Phụ kiện gắn chặt có thể được sử dụng trên cột hay tháp.

- Đối với cột, xin vui lòng cung cấp đường kính cực nơi lắp đặt.

- Đối với tháp, xin vui lòng cung cấp độ rộng của tháp được lắp đặt.

  Reader Comments

Security Code   

Products in this Category

You did not use the site, Click here to remain logged. Timeout: 60 second