028 3742 1888
028 3742 1888
DÂY TIẾP ĐẤT DÂY TIẾP ĐẤT Dây tiếp đất phụ kiện OPGW S000064 Phụ Kiện OPGW Quantity: 1 cái

DÂY TIẾP ĐẤT

  • Dây tiếp đất phụ kiện OPGW
day tiep dat
                                                                                                Dây Tiếp Đất

Thành Phần Sản Phẩm.

Đầu cos nhôm, dây dẫn nhôm, Kẹp rãnh song song, niêm phong dầu nhôm.

Công dụng và mục đích.

Cung cấp đường dẫn ngắn mạch.

Đặc tính sản phẩm.

Dây dẫn nhôm với dầu cos nhôm tương thích.

Yêu cầu kỹ thuật.

Tương thích với DL / T 766-2003: Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử của các phụ kiện xoắn ốc cho OPGW.

Chọn kết cấu phù hợp.

+ Theo đường kính của OPGW và độ dài của dây nối đất.

+ Số cấu hình: 1 bộ / cột tiếp xúc hoặc tháp.

  Reader Comments

Security Code   
You did not use the site, Click here to remain logged. Timeout: 60 second