028 3742 1888
028 3742 1888
Solar Panel Solar Panel Solar Panel S000115 Pin Năng Lượng Mặt Trời Số lượng: 1 cái

Solar Panel

  • Solar Panel

1.Solar Panel.

 

Model   AT-200-72 AT-210-72 AT-220-72
solar panel 1
Solar panel 1

 

Max Output Power Pm(W) 200 210 220
Tolerance ±(%) 5 5 5
Max Power Voltage Vpm(V) 34.2 34.5 34.9
Max Power Current Ipm(A) 5.85 6.09 6.31
Operating Circuit Voltage Voc(V) 43.2 43.6 44.2
Short Circuit Current Isc(A) 6.52 6.69 6.82
Max System Voltage (VDC)   1000  
Cell Efficiency (%) 13.7 14.38 15.06
Module Efficiency (%) 12.44 13.06 13.68
Cells Quantity & Connect Method   72pcs poly cells (6 X 12)  
Module Size 1637mm X 982mm X 46mm

 

Model   AT-160-72 AT-170-72 AT-180-72
solar panel 2
Solar panel 2

 

Max Output Power Pm(W) 160 170 180
Tolerance ±(%) 5 5 5
Max Power Voltage Vpm(V) 34.2 34.5 34.9
Max Power Current Ipm(A) 4.68 4.93 5.16
Operating Circuit Voltage Voc(V) 43.2 43.6 44.2
Short Circuit Current Isc(A) 5.22 5.42 5.58
Max System Voltage (VDC)   1000  
Cell Efficiency (%) 14.22 15.11 16.01
Module Efficiency (%) 12.53 13.32 14.09
Cells Quantity & Connect Method   72pcs poly cells (6 x 12)  
Module Size 1580mm X 808mm X 46mm

 

Model   AT-120-36 AT-130-36 AT-140-36
solar panel 3
Solar panel 3

 

Max Output Power Pm(W) 120 130 140
Tolerance ±(%) 5 5 5
Max Power Voltage Vpm(V) 17.2 17.4 17.6
Max Power Current Ipm(A) 6.97 7.47 7.95
Operating Circuit Voltage Voc(V) 21.6 21.8 22.1
Short Circuit Current Isc(A) 7.82 8.82 8.56
Max System Voltage (VDC)   1000  
Cell Efficiency (%) 13.71 14.84 15.97
Module Efficiency (%) 12.34 13.37 14.39
Cells Quantity & Connect Method   36pcs poly cells (4 x 9)  
Module Size 1445mm X 673mm X 40mm

 

Model   AT-100-36 AT-110-36 AT-120-36
solar panel 4
Solar panel 4

 

Max Output Power Pm(W) 100 110 120
Tolerance ±(%) 5 5 5
Max Power Voltage Vpm(V) 16.92 17.2 17.4
Max Power Current Ipm(A) 5.91 6.39 6.89
Operating Circuit Voltage Voc(V) 21.2 21.8 22.1
Short Circuit Current Isc(A) 6.74 7.01 7.44
Max System Voltage (VDC)   1000  
Cell Efficiency (%) 13.19 14.51 15.26
Module Efficiency (%) 11.33 12.44 13.57
Cells Quantity & Connect Method   36pcs poly cells (4 x 9)  
Module Size 1314mm X 673mm X 40mm

 

Model   AT-160-72 AT-170-72 AT-180-72
solar panel 5
Solar panel 5

 

Max Output Power Pm(W) 160 170 180
Tolerance ±(%) 5 5 5
Max Power Voltage Vpm(V) 34.2 34.5 34.9
Max Power Current Ipm(A) 4.68 4.93 5.16
Operating Circuit Voltage Voc(V) 43.2 43.6 44.2
Short Circuit Current Isc(A) 5.22 5.42 5.58
Max System Voltage (VDC)   1000  
Cell Efficiency (%) 14.95 15.88 16.81
Module Efficiency (%) 12.53 13.32 14.09
Cells Quantity & Connect Method   72pcs poly cells (6 x 12)  
Module Size 1580mm X 808mm X 46mm

 

Model   AT-110-108 AT-120-108 AT-130-108
solar panel 6
Solar panel 6

 

Max Output Power Pm(W) 110 120 130
Tolerance ±(%) 5 5 5
Max Power Voltage Vpm(V) 17.02 17.14 17.26
Max Power Current Ipm(A) 6.46 7.01 7.53
Operating Circuit Voltage Voc(V) 21.4 21.6 21.8
Short Circuit Current Isc(A) 7.34 7.82 8.28
Max System Voltage (VDC)   1000  
Cell Efficiency (%) 13.7 14.94 16.19
Module Efficiency (%) 11.39 12.42 13.46
Cells Quantity & Connect Method   108pcs poly cells (6 x 18)  
Module Size 1195mm x 808mm x 46mm

 

Model   AT-15-36 AT-18-36 AT-20-36
solar panel 7
solar panel 7

 

Max Output Power Pm(W) 15 18 20
Tolerance ±(%) 5 5 5
Max Power Voltage Vpm(V) 17.2 17.4 17.6
Max Power Current Ipm(A) 0.87 1.03 1.14
Operating Circuit Voltage Voc(V) 21.6 21.8 22.1
Short Circuit Current Isc(A) 0.99 1.16 1.26
Max System Voltage (VDC)   1000  
Cell Efficiency (%) 12.49 13.9 15.33
Module Efficiency (%) 8.7 10.52 11.69
Cells Quantity & Connect Method   36pcs mono cells (2 x 18)  
Module Size 624mm X 274mm X 28mm

 

Model   AT-18-36 AT-20-36 AT-22-36
solar panel 8
solar panel 8

 

Max Output Power Pm(W) 18 20 22
Tolerance ±(%) 5 5 5
Max Power Voltage Vpm(V) 17.1 17.2 17.4
Max Power Current Ipm(A) 1.05 1.16 1.26
Operating Circuit Voltage Voc(V) 21.4 21.6 21.8
Short Circuit Current Isc(A) 1.21 1.37 1.42
Max System Voltage (VDC)   1000  
Cell Efficiency (%) 13.35 14.83 16.32
Module Efficiency (%) 10.09 11.22 12.34
Cells Quantity & Connect Method   36pcs poly cells (2 x 18)  
Module Size 505mm X 353mm X 28mm

 

Model   AT-10-36 AT-11-36 AT-12-36
solar panel 9
solar panel 9

 

Max Output Power Pm(W) 10 11 12
Tolerance ±(%) 5 5 5
Max Power Voltage Vpm(V) 17.1 17.2 17.4
Max Power Current Ipm(A) 0.58 0.64 0.69
Operating Circuit Voltage Voc(V) 21.4 21.6 21.8
Short Circuit Current Isc(A) 0.67 0.73 0.77
Max System Voltage (VDC)   1000  
Cell Efficiency (%) 12.71 13.9 15.26
Module Efficiency (%) 9.5 10.45 11.4
Cells Quantity & Connect Method   36pcs poly cells (4 x 12)  
Module Size 394mm x 297mm x 28mm

 

2. Specification List.

 

Model

Max Output

Power Pm(W)

Max Power

Voltage Vpm(V)

Max Power

Current Lpm(A)

Operating Circuit

Voltage Voc(V)

Short Circuit

Current Lsc(A)

Module Size (mm)
MS-220-72 220 34.9 6.31 44.2 6.82 1637 x 982 x 46
MS-210-72 210 24.5 6.09 43.6 6.69 1637 x 982 x 46
MS-200-72 200 34.2 5.85 43.2 6.52 1637 x 982 x 46
MS-180-72 180 34.9 5.16 44.2 5.58 1580 x 808 x 46
MS-170-72 170 34.5 4.93 43.6 5.42 1580 x 808 x 46
MS-160-72 160 34.2 4.68 43.2 5.22 1580 x 808 x 46
MS-140-72 140 17.6 7.95 22.1 8.56 1445 x 673 x 40
MS-130-72 130 17.4 7.47 21.8 8.82 1445 x 673 x 40
MS-130-108 130 17.26 7.53 21.8 7.28 1195 x 808 x 46
MS-120-36 120 17.4 6.89 22.1 7.44 1314 x 673 x 40
MS-120-72 120 17.2 6.97 21.6 7.82 1445 x 673 x 40
MS-120-108 120 17.14 7.01 21.6 7.82 1195 x 808 x 46
MS-110-36 110 17.2 6.39 21.8 7.01 1314 x 673 x 40
MS-110-36 110 17.4 5.16 22.1 6.91 1166 x 673 x 40
MS-110-108 110 17.02 6.46 21.4 7.34 1195 x 808 x 46
MS-100-36 100 16.92 6.91 21.2 6.74 1314 x 673 x 40
MS-100-36 100 17.2 5.81 21.8 6.37 1166 x 673 x 40
MS-90-36 90 17.02 5.29 21.4 6.01 1166 x 673 x 40
MS-85-36 85 17.4 4.89 22.1 5.26 1175 x 527 x 35
MS-75-36 75 17.2 4.36 21.8 4.78 1175 x 527 x 35
MS-65-36 65 17.1 3.8 21.6 4.24 1175 x 527 x 35
MS-22-36 22 17.4 1.26 21.8 1.42 505 x 353 x 28
MS-20-36 20 17.6 1.14 22.1 1.26 624 x 274 x 28
MS-20-36 20 17.2 1.16 21.6 1.37 505 x 353 x 28
MS-18-36 18 17.4 1.03 21.8 1.16 624 x 274 x 28
MS-18-36 18 17.1 10.05 21.4 1.21 505 x 353 x 28
MS-15-36 15 17.2 0.87 21.6 0.99 624 x 274 x 28
MS-12-36 12 17.4 0.69 21.8 0.77 394 x 267 x 28
MS-11-36 11 17.2 0.64 21.6 0.73 394 x 267 x 28
MS-10-36 10 17.1 0.58 21.4 0.67 394 x 267 x 28
MS-4.5-36 4.5 17.4 0.26 21.8 0.29 304 x 189 x 20
MS-4-18 4 8.74 0.46 11.08 0.51 244 x 164 x 20
MS-4-36 4 17.2 0.23 21.6 0.26 304 x 189 x 20
MS-3.5-18 3.5 8.68 0.41 10.98 0.45 244 x 164 x 20
MS-3.5-36 3.5 17.1 0.21 21.4 0.23 304 x 189 x 20
MS-3-18 3 8.46 0.35 10.8 0.39 244 x 164 x 20
MS-3-18 3 8.74 0.34 11.08 0.38 184 x 188 x 20
MS-2.5-18 2.5 8.68 0.29 10.98 0.33 184 x 188 x 20
MS-2-18 2 8.46 0.24 10.8 0.26 184 x 188 x 20
MS-1.5-18 1.5 8.74 0.17 11.08 0.19 174 x 98 x 20
MS-1-18 1 8.68 0.12 10.98 0.13 174 x 98 x 20

 

Note: The all spefications'tolerances are ±5%, Standard Test Conditions is AM1.5,1000W/m2, 2.5oC

 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây