+84-28-3742 1888
+84-28-3742 1888

WORKSHOPS

MORSTAR ELECTRIC CORPORATION COMPANY

dsc01260

ELECTROMECHANICAL WORKSHOP

dan quay khuon tru dien 14m model
                               Giàn Quay Ly Tâm Trụ Điện Composite
cot composite
                              Composite pole ( Power Pole, Lighting Pole, Flag Pole)

FACTORY STORE LIQUIDATION OF COMPOSITE ACCESSORIES

COMPOSITE PANEL ELECTRIC FACTORY

PREFIXED FACTORY.

dsc014241
                                Frefixed Production

MCB, RCBO FACTORY.

dsc01286
              MCB, RCBO Production

PHÂN XƯỞNG LẮP RÁP PIN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI.

pin nang luong mat troi
XƯỞNG SẢN XUẤT PIN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI
pin nang luong mat troi 1
LẮP RÁP PIN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI
pin nang luong mat troi 2 1
LẮP RÁP PIN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI
You did not use the site, Click here to remain logged. Timeout: 60 second